Yönetim

Merkezin Akademik Kadrosu:
Araştırma Merkezinin kadrosunu, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü’nün akademik kadrosu oluşturmaktadır.
Prof. Dr. Turgay    DALKARA (Müdür)
Prof. Dr. Müge Yemişci-Özkan (Müdür Yardımcısı)
Doç. Dr. Emine Eren-Koçak  (Müdür Yardımcısı)

Hacettepe Üniversitesi Nörolojik ve Psikiyatri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Sıhhiye Ankara